Vánoční bohoslužby

Drazí farnici přeji vám krásné a požehnané Vánoce a srdečně vás zvu do našich kostelů k slavnostním bohoslužbám: 24.12 Štědrý den16:00 Dětská vigilie v Čelákovicích22:00 Půlnoční v Nehvizdech 24:00 Půlnoční v Čelákovicích 25.12 Bozi hod Vánoční8:00 v Mochově9:30 v Čelákovicích11:00 V Nehvizdech14:00 ve Vykáni17:30 v Přerově nad Labem 26.12 Svátek sv. rodiny8:00 v Mochově9:30 v … Číst dál

Adventní duchovní obnova

v sobotu 11. prosince 2021 v sále v zahradě děkanství v Čelákovicích.Duchovní obnovu povede o. Dr. Vojtěch Eliáš. Program9:30 Mariánská Mše sv., roráty11:00 – 12:30 Přednáška + diskuze, dotazy12:30 Oběd na faře13:30 Společné sdílení ve skupinkách15:00 Závěr a požehnání

Dny víry v Čelákovicích

Srdečně Vás zveme na Čelákovické dny víry ve dnech 18. – 25. července 2021 V rámci dnů víry se uskuteční řada akcí, které obyvatelům města představí duchovní rozměr křesťanství i život věřících. Projekt připravuje Římskokatolická farnost Čelákovice spolu s řádem Dominikánů. „Chceme lidem představit skutečné křesťanství, které není uzavřeno v kostelích, ale naopak otevřené každému … Číst dál

Online přenos bohoslužeb

Upozornění: Poslední plánovaný přednos online bohoslužby v rámci pandemických opatření proběhne 23. 5. 2021 o Slavnosti Seslání Ducha svatého.

Svatodušní duchovní obnova

„Přijď Duchu svatý“ Zveme Vás všechny na svatodušní duchovní obnovu, která proběhne v sobotu 22. 5.2021 v Čelákovicích Povede ji fr. P. Irenej Robert ŠIKLAR OP, vikář dominikánského konventu v Praze. Doktorand na univerzitě ve Fribourgu. Program obnovy:16:00 Přednáška/prezentace18:00 Společná večeře19:00 Svátost smíření/osobní rozhovor – P. Irenej a P. Sebastian20:00 Svatodušní vigilie – vyvrcholením celého večera je svatodušní vigilie v … Číst dál

Bohoslužby v Mochově

Milí farníci a přátelé,od 13.12 se opět konají každou neděli v 8:00 bohoslužby v kostele sv. Bartoloměje v Mochově. Zároveň Vás srdečně zveme na prohlídku rekonstruovaného kostela.

Nedělní bohoslužby

Drazí farníci,srdečně vás opět zvu na nedělní bohoslužby. Aktuálně se mše sv. může zúčastnit až 15 lidí.Zvláště v Čelákovicích na obou mších v 9.30 a 15.30 a v Nehvizdech v 11.00 jsou volné kapacity.V této složité době Vás také zvu k adoraci nejsvětější svátosti ve farním kostele každou neděli od 10.30 do 12.00. Ztišení a … Číst dál

Obnova bohoslužeb

S radostí Vám oznamuji, že nedělní bohoslužby v Mochově a Nehvizdech se budou konat v běžném čase od této neděle 22.11.2020. S přáním pevného zdraví a s modlibou za Vás všechny Otec Sebastian