Farnost

Naše dnešní Farnost Čelákovice vznikla postupným sloučením původních farností Čelákovice, Nehvizdy, Mochov, Přerov nad Labem, Vyšehořovice, Semice a Vykáň.
Historie obce a čelákovické farnosti sahá až k roku 1352 a od té doby se mimo Čelákovice nazývala také Čelakovicium a Čelakowitz.
​V dnešní době je v čelákovické farnosti živé společenství a to nejen přímo v Čelákovicích, ale i v Nehvizdech a pravidelné bohoslužby se slouží i Mochově, Přerově nad Labem a Vyšehořovicích. Mimo to jsou příležitostně slouženy mše sv. i v dalších kostelích a kaplích na území farnosti, ale také se pořádají farní dny, různá setkání, poutě, přednášky apod.
Farnost se také věnuje pomoci druhým a mimo jiné spolupracuje i s místní Charitou, účastní se programu Adopce na dálku a v rámci svých možností přispívá do různých dobročinných sbírek.
​Dnešní území farnosti pokrývá obce a jejich části Čelákovice, Císařská Kuchyně, Horoušany, Káraný, Mochov, Nehvizdy, Přerov nad Labem, Semice, Vykáň a Vyšehořovice.

Mapa
Mapa farnosti
Adopce

Adopce na dálku

Od roku 1993 pomohl program Adopce na dálku® více než 30 000 nejchudších dětí.
Čelákovická farnost již od roku 1998 pravidelně podporuje svými finančními příspěvky ve studiu děti.

Naše děti

J. CHINTHANAI SELVAN
KANNADA VANI SHRINIVA BENDRE
PRIJANKA FERNANDEZ

Další informace >>

Kostely ve farnosti

V Čelákovicích a jejích blízkém okolí se vyskytuje řada větších i drobnějších sakrálních staveb ať pravidelně nebo příležitostně využívaných k církevním obřadům.

Další informace >>

Charita

Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba v Čelákovicích poskytuje své služby starým a osamělým spoluobčanům.
Kromě toho sbírá a vydává šatstvo a použitelné věci pro potřebné a podílí se na celostátních sbírkách České katolické charity pro válkou a přírodními katastrofami postižené oblasti ve světě.

Další informace >>