Naše aktivity

Modlitební setkání

Milí farníci, věřící a přátelé,

srdečně Vás zveme na pravidelné online setkání, které navazuje na naše středeční setkávání s modlitbou a sdílením životních zkušeností a příběhů.

Virtuálně se budeme setkávat
každý úterý v 19 hodin.

Pro bližší informace a získání odkazu na setkání kontaktujte prosím buď telefonicky, nebo mailem Janu Matouškovou: matouskova.jana@volny.cz , tel: 607 659 393

Na společné setkání se těší

Jana Matoušková, Oldřich Svoboda

Adorace

Milí farníci,

v dnešní náročné době plné práce, zábavy, zdravotních opatření, různých starostí a radostí, si Vás dovoluji pozvat ke společnému zastavení a ztišení se při společné

Adoraci Nejsvětější svátosti

každou první a třetí sobotu v měsíci od 20 hodin v chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Čelákovicích.

každý poslední čtvrtek v měsíci od 18 hodin v kostele sv. Bartoloměje v Přerově nad Labem.

Váš otec Sebastian

Farní den

Každou první neděli v měsíci Vás zveme

po mši sv. v Čelákovicích (9:30 – 10:30) na Farní den

Těšíme se na Vás na Faře v Čelákovicích.

Srdečně Vás zve

otec Sebastian a farníci

Naše Projekty

Přerov nad Labem – Obnova interiéru kostela sv. Vojtěcha

Stručný popis projektu – anotace
Hlavním cílem projektu byla obnova interiéru kostela sv. Vojtěcha. V rámci projektu se provedla úprava předsíně kostela a byla instalována nová svítidla v celém kostele.

Co je cílem
Stav kostela před opravou neumožňoval návštěvníkům obce, kam zavítá cca 50 000 lidí ročně z důvodu návštěvy skanzenu, plnohodnotnou návštěvu kostela jako další místní kulturní památky z důvodu špatného přístupu s omezeným výhledem do interiéru a jeho špatného osvětlení.
V rámci projektu se provedly úpravy předsíně kostela a byla osazena nová svítidla v celém kostele.

Jaké změny v důsledku projektu očekáváme
Úpravy předsíně umožní její celodenní zpřístupnění pro obyvatele Přerova n/L a návštěvníky sousedícího Polabského národopisného muzea (skanzenu). Osazení svítidel vyřeší dostatečné osvětlení prostoru při koncertech a bohoslužbách spolu s nasvícením hodnotného mobiliáře pro návštěvníky.