Měsíční adorace

Milí farníci,
v dnešní náročné době plné práce, zábavy, zdravotních opatření, různých starostí a radostí, si Vás dovoluji pozvat ke společnému zastavení a ztišení se při společné Adoraci Nejsvětější svátosti každý poslední čtvrtek v měsíci od 18 hodin v kostele sv. Bartoloměje v Přerově nad Labem.
Váš otec Sebastian