Pořad velikočních bohoslužeb

Středa5. 4. 2023 17:30 Čelákovice
Čtvrtek6. 4. 2023Zelený čtvrtek17:30 Čelákovice
Pátek7. 4. 2023Velký pátek17:30 Čelákovice
Sobota8. 4. 2023Vigilie vzkříšení  19:00 Čelákovice
Neděle9. 4. 2023Boží hod velikonoční8:00 Mochov 9:30 Čelákovice
11:00 Nehvizdy 14:00 Vykáň
Pondělí 10. 4. 2023Velikonoční pondělí9:30 Čelákovice
  • Ve středu od 16:30 bude příležitost k velikonoční svátostí smíření
  • Ve čtvrtek zveme k oslavě památky večeře Páně. Památka ustanovení kněžství a Eucharistie. 
  • V pátek liturgie památky umučení. Den přísného půstu. Po liturgii adorace do 21:00.
  • V sobotu bude adorace u Božího hrobu od 9:30 do 17:00. Prosím zapisujte se do seznamu u vchodu do kostela.
  • Večerní liturgie vzkříšeni začne v 19:00. Doneste si prosím svíce. Během liturgie budeme udělovat iniciační svátostí. Po liturgií bude agapé na faře spolu s nově pokřtěnými.
  • Na Boží hod velikonoční posvětím pokrmy pro velikonoční stůl.
  • Na Velikonoční pondělí bude sloužit mši. sv. čelákovický rodák, salesián, o. doc. Mgr. Michal Kaplánek Th.D.