Změna režimu bohoslužeb

Vážení kněží a jáhnové, milí přátelé, věřím, že jste všichni zaregistrovali, že vstoupil v platnost nový protiepidemický systém (PES). Podle něj se nyní nacházíme v 5.úrovni ohrožení, což pro nás konkrétně znamená, že ode dneška je možné pozvat na bohoslužby až 15 osob. Stejný počet platí pro pohřby a svatby.Jistě budete sami pozorně sledovat aktuální … Číst dál

Bohoslužby online

Online bohoslužeb z naší farnosti je možné se účastnit odkazu:

https://www.youtube.com/c/Tv-portCz/live

Budete přesměrováni na nadcházející nebo probíhající živý přenos mše sv.
Poslední plánovaný přednos v rámci pandemických opatření proběhne 23. 5. 2021 o Slavnosti Seslání Ducha svatého.

Informace pro farníky

Drazí farníci, opět nás zasáhla nová vládní opatření. Tentokrát je povoleno se zúčastnit bohoslužby jen knězi a jedné osobě. V Čelákovicích se budou konat bohoslužby v pravidelných termínech, v Přerově n/L v sobotu, a to vždy jen pro jednu osobu. Upřednostňuji osobu, která si objednala úmysl mše svaté za své blízké atd. Do odvolání se tedy nebudou konat … Číst dál

Informace pro farníky

Vzhledem k zavedeným opatřením, jsem se rozhodl přidat jednu nedělní bohoslužbu v Čelákovicích, a to od neděle 18.října 2020 na 15:30 hod po dobu vládních omezení. Prosím všechny farníky o přihlašování se na sobotní a nedělní mši svatou v Přerově, Mochově, Čelákovicích a Nehvizdech. Přednost mají ti, kteří si objednali mešní intenci. Telefonicky kontakt: 731 959 629. Kdykoliv můžete požádat o … Číst dál

Všeobecné sdělení generálního vikáře

Vážení a milí,

Vláda ČR vydala dne 8. října 2020 dvě Usnesení „o přijetí krizového opatření“, z nichž se nás týká zejména to druhé, z něho uvádím toto pro nás podstatné:
Vláda s účinností ode dne 12. října 2020 od 00:00 hod. do dne 25. října 2020 do 23:59 hod.

 1. Zakazuje
  Hromadné akce konané v počtu vyšším než 10 osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než 20 osob ve vnějších prostorech, nejde-li o členy domácnosti.
  Tyto osoby udržují odstup od jiných osob alespoň 2 metry.
  Zákaz podle tohoto bodu se vztahuje i na bohoslužby a jiné náboženské obřady, slavnosti, taneční akce, spolkové akce, sportovní akce, přehlídky a ochutnávky…
  Zakazují se také poutě a podobné tradiční akce.
 2. Omezuje
  S účinností ode dne 19. října 2020 od 00:00 hod. účast na svatbě, prohlášení osob o tom, pohřbu a následné oslavě, resp. Smuteční hostině, konaných nejpozději následujícího dne, tak, že účast na každé z těchto akcí není vyšší než 30 osob; pro účel oslavy podle tohoto bodu se zakazuje přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb pouze v čase mezi 00:00 hod. a 06:00 hod.
  ● do počtu 10 osob na bohoslužbách se nezapočítává kněz, kostelník, varhaník, případně další, kteří jsou potřební k zajištění konání bohoslužby a provozu kostela

Ekumenická bohoslužba – týden modliteb za jednotu křesťanů 2020

Tématem nadcházejícího Týdne modliteb za jednotu křesťanů od 18. do 25. ledna 2020: „Zachovali se k nám neobyčejně laskavě.“  (Sk 28,2) V Čelákovicích se bude konat ve čtvrtek 23. ledna 2020 od 17:30 ekumenická bohoslužba v chrámu Nanebevzetí Panny Marie.Po bohoslužbě všichni jsou zváni k společnému posezení ve farní budově.