Modlitební setkání

Milí farníci, věřící a přátelé,srdečně Vás zveme na pravidelné online setkání, které navazuje na naše středeční setkávání s modlitbou a sdílením životních zkušeností a příběhů.Virtuálně se budeme setkávat každý čtvrtek v 19 hodin.Pro bližší informace a získání odkazu na setkání kontaktujte prosím buď telefonicky, nebo mailem Janu Matouškovou: matouskova.jana@volny.cz , tel: 607 659 393 Na … Číst dál

Bohoslužby v Mochově

Milí farníci a přátelé,od 13.12 se opět konají každou neděli v 8:00 bohoslužby v kostele sv. Bartoloměje v Mochově. Zároveň Vás srdečně zveme na prohlídku rekonstruovaného kostela.

Nedělní bohoslužby

Drazí farníci,srdečně vás opět zvu na nedělní bohoslužby. Aktuálně se mše sv. může zúčastnit až 15 lidí.Zvláště v Čelákovicích na obou mších v 9.30 a 15.30 a v Nehvizdech v 11.00 jsou volné kapacity.V této složité době Vás také zvu k adoraci nejsvětější svátosti ve farním kostele každou neděli od 10.30 do 12.00. Ztišení a … Číst dál

Obnova bohoslužeb

S radostí Vám oznamuji, že nedělní bohoslužby v Mochově a Nehvizdech se budou konat v běžném čase od této neděle 22.11.2020. S přáním pevného zdraví a s modlibou za Vás všechny Otec Sebastian

Informace pro farníky

Vzhledem k zavedeným opatřením, jsem se rozhodl přidat jednu nedělní bohoslužbu v Čelákovicích, a to od neděle 18.října 2020 na 15:30 hod po dobu vládních omezení. Prosím všechny farníky o přihlašování se na sobotní a nedělní mši svatou v Přerově, Mochově, Čelákovicích a Nehvizdech. Přednost mají ti, kteří si objednali mešní intenci. Telefonicky kontakt: 731 959 629. Kdykoliv můžete požádat o … Číst dál

Všeobecné sdělení generálního vikáře

Vážení a milí,

Vláda ČR vydala dne 8. října 2020 dvě Usnesení „o přijetí krizového opatření“, z nichž se nás týká zejména to druhé, z něho uvádím toto pro nás podstatné:
Vláda s účinností ode dne 12. října 2020 od 00:00 hod. do dne 25. října 2020 do 23:59 hod.

 1. Zakazuje
  Hromadné akce konané v počtu vyšším než 10 osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než 20 osob ve vnějších prostorech, nejde-li o členy domácnosti.
  Tyto osoby udržují odstup od jiných osob alespoň 2 metry.
  Zákaz podle tohoto bodu se vztahuje i na bohoslužby a jiné náboženské obřady, slavnosti, taneční akce, spolkové akce, sportovní akce, přehlídky a ochutnávky…
  Zakazují se také poutě a podobné tradiční akce.
 2. Omezuje
  S účinností ode dne 19. října 2020 od 00:00 hod. účast na svatbě, prohlášení osob o tom, pohřbu a následné oslavě, resp. Smuteční hostině, konaných nejpozději následujícího dne, tak, že účast na každé z těchto akcí není vyšší než 30 osob; pro účel oslavy podle tohoto bodu se zakazuje přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb pouze v čase mezi 00:00 hod. a 06:00 hod.
  ● do počtu 10 osob na bohoslužbách se nezapočítává kněz, kostelník, varhaník, případně další, kteří jsou potřební k zajištění konání bohoslužby a provozu kostela

Ekumenická bohoslužba – týden modliteb za jednotu křesťanů 2020

Tématem nadcházejícího Týdne modliteb za jednotu křesťanů od 18. do 25. ledna 2020: „Zachovali se k nám neobyčejně laskavě.“  (Sk 28,2) V Čelákovicích se bude konat ve čtvrtek 23. ledna 2020 od 17:30 ekumenická bohoslužba v chrámu Nanebevzetí Panny Marie.Po bohoslužbě všichni jsou zváni k společnému posezení ve farní budově.