Vánoční bohoslužby

Drazí farnici přeji vám krásné a požehnané Vánoce a srdečně vás zvu do našich kostelů k slavnostním bohoslužbám: 24.12 Štědrý den16:00 Dětská vigilie v Čelákovicích22:00 Půlnoční v Nehvizdech 24:00 Půlnoční v Čelákovicích 25.12 Bozi hod Vánoční8:00 v Mochově9:30 v Čelákovicích11:00 V Nehvizdech14:00 ve Vykáni17:30 v Přerově nad Labem 26.12 Svátek sv. rodiny8:00 v Mochově9:30 v … Číst dál

Adventní duchovní obnova

v sobotu 11. prosince 2021 v sále v zahradě děkanství v Čelákovicích.Duchovní obnovu povede o. Dr. Vojtěch Eliáš. Program9:30 Mariánská Mše sv., roráty11:00 – 12:30 Přednáška + diskuze, dotazy12:30 Oběd na faře13:30 Společné sdílení ve skupinkách15:00 Závěr a požehnání

Adorace

Milí farníci,v dnešní náročné době plné práce, zábavy, zdravotních opatření, různých starostí a radostí, si Vás dovoluji pozvat ke společnému zastavení a ztišení se při společné Adoraci Nejsvětější svátosti každý poslední čtvrtek v měsíci od 18 hodin v kostele sv. Bartoloměje v Přerově nad Labem.Váš otec Sebastian

Farní den

Každou první neděli v měsíci Vás zvemepo mši sv. v Čelákovicích (9:30 – 10:30) na Farní denTěšíme se na Vás v areálu čelákovického děkanství – budova děkanství je v rekonstrukci, ale v zahradě máme připravený i v zimě útulný sál. Srdečně Vás zveotec Sebastian a farníci

Náboženství pro mladší děti

Milí rodičev letošním školním roce 21/22 opět vyučujeme náboženství ve farní budově v areálu děkanství v Čelákovicích:S mladšími dětmi (1. – 3. třída) se budeme setkávat každou středu v 15:00 – 15:45 hodin.Se staršími dětmi (4. třída a starší) se budeme setkávat každou středu v 16:00 – 16:45 hodin. S dětmi v Nehvizdech se budeme setkávat každý … Číst dál

Dny víry v Čelákovicích

Srdečně Vás zveme na Čelákovické dny víry ve dnech 18. – 25. července 2021 V rámci dnů víry se uskuteční řada akcí, které obyvatelům města představí duchovní rozměr křesťanství i život věřících. Projekt připravuje Římskokatolická farnost Čelákovice spolu s řádem Dominikánů. „Chceme lidem představit skutečné křesťanství, které není uzavřeno v kostelích, ale naopak otevřené každému … Číst dál

Komunitní centrum Čelákovice

Na děkanství v Čelákovicích se letos od dubna opět rozeběhly opravy. Po opravě krovu, která byla v loňském roce dokončena, se letos začalo opravovat přízemí. Opravy provádí firma Rumilton spol. s r.o., která má zkušenosti s opravami památek. Mezi stěžejní práce patří nové podlahy, repase oken, oprava omítek a veškeré nové instalace. Po opravě v … Číst dál

Svatodušní duchovní obnova

„Přijď Duchu svatý“ Zveme Vás všechny na svatodušní duchovní obnovu, která proběhne v sobotu 22. 5.2021 v Čelákovicích Povede ji fr. P. Irenej Robert ŠIKLAR OP, vikář dominikánského konventu v Praze. Doktorand na univerzitě ve Fribourgu. Program obnovy:16:00 Přednáška/prezentace18:00 Společná večeře19:00 Svátost smíření/osobní rozhovor – P. Irenej a P. Sebastian20:00 Svatodušní vigilie – vyvrcholením celého večera je svatodušní vigilie v … Číst dál