Změna režimu bohoslužeb

Vážení kněží a jáhnové, milí přátelé,

věřím, že jste všichni zaregistrovali, že vstoupil v platnost nový protiepidemický systém (PES). Podle něj se nyní nacházíme v 5.úrovni ohrožení, což pro nás konkrétně znamená, že ode dneška je možné pozvat na bohoslužby až 15 osob. Stejný počet platí pro pohřby a svatby.
Jistě budete sami pozorně sledovat aktuální stav a doufejme, že v neděli budete tedy moci oznámit svým farníkům, že od pondělí 23.11. stoupne počet účastníků bohoslužeb, svateb a pohřbů na 20.

Zítřejší státní svátek je pro nás nejen příležitostí k odpočinku ale také k modlitbě za naši zem, za zastavení nákazy Covid-19.

Děkuji Vám za Vaše nasazení a vyprošuji Vám Boží pomoc a požehnání!

Mons. ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer, Th.D.
pomocný biskup a generální vikář