Světové dny mládeže

Vážení farníci,

Základní informace o Světovém dni mládeže v Lisabonu jsou níže v tomto e-mailu a naleznete je i na webových stránkách https://www.svetovednymladeze.cz/clanek.php?id=1351

To, co je speciální pro pražskou arcidiecézi je, že každý, kdo bydlí v pražské arcidiecézi a přihlásí se za pražskou arcidiecézi, tak bude platit o 5.000,- Kč méně. Tato sleva je automatická a není o ni třeba žádat.

Pokud je více sourozenců, kteří pojedou a chtěli by větší slevu, tak mohou požádat na e-mailu: sekretar.balik@apha.cz

Je možné se hlásit stále, ale bylo by dobré, aby to bylo co nejdříve.

SDM v Lisabonu probíhá 1.–6. 8. 2023, přípravou jsou Dny v diecézi (DVD), které probíhají 26.–31. 7. 2023.

Na setkání se mohou přihlásit mladí ve věku 16–30 let.
Mladší 18 let musí vyplnit kartu mladších s osobou, která za ně ponese odpovědnost.
Starší 30 let se mohou hlásit pouze do přípravného týmu.
Zájemci, kterým je 15 let si mohou zažádat o výjimku.

Přihlašování probíhá vyplněním přihlašovacího formuláře a zaplacením nevratné zálohy 5000 Kč. (Zaplacenou zálohu již nelze stornovat, je možné ji převést na náhradníka, kterého za sebe sám nalezneš.)

Nabízíme tyto varianty prožití Světových dnů mládeže:

Poutní balíček SDM 31. 7.–7. 8. (bez dopravy)zahrnuje: ubytování, stravu, MHD Lisabon, pojištění, vybavení poutníka (předpokládaný obsah: taška, pláštěnka, šátek,…) a vstup na mezinárodní i český program

– celková cena 8000 Kč (pro ty kdo zaplatili do 20. 12., 1000 Kč sleva)

Poutní balíček SDM + Dny v diecézích (dále jen DVD) 26. 7.–7. 8. (bez dopravy): 

– celková cena 10 000 Kč (pro ty kdo zaplatili do 20. 12., 1000 Kč sleva)

Poutní balíček SDM 31. 7.–7. 8. + společná letecká doprava do Portugalska a zpět

– odhadovaná cena 20 000 Kč při zaplacení zálohy do 20. 12., poté výše celkové ceny roste v závislosti na ceně letenek, která je u hromadných letenek vyšší.

Poutní balíček SDM + Dny v diecézích 26. 7.–7. 8. + společná letecká doprava do Portugalska a zpět
– odhadovaná cena 22 000 Kč při zaplacení zálohy do 20. 12., poté výše celkové ceny roste v závislosti na ceně letenek, která je u hromadných letenek vyšší.

 Ps.
Pro zájemce z naší Čelákovické farnosti Pán farář nabízí další slevu!!! Víc info. Tel. 731959629.