Svatodušní duchovní obnova

„Přijď Duchu svatý“

Zveme Vás všechny na svatodušní duchovní obnovu, která proběhne

v sobotu 22. 5.2021 v Čelákovicích

Povede ji fr. P. Irenej Robert ŠIKLAR OP, vikář dominikánského konventu v Praze. Doktorand na univerzitě ve Fribourgu.

Program obnovy:
16:00 Přednáška/prezentace
18:00 Společná večeře
19:00 Svátost smíření/osobní rozhovor – P. Irenej a P. Sebastian
20:00 Svatodušní vigilie – vyvrcholením celého večera je svatodušní vigilie v našem kostele ve 21:00 s požehnáním na závěr mše svaté.