Obnova bohoslužeb

S radostí Vám oznamuji, že nedělní bohoslužby v Mochově a Nehvizdech se budou konat v běžném čase od této neděle 22.11.2020.

S přáním pevného zdraví a s modlibou za Vás všechny

Otec Sebastian