Nedělní bohoslužby

Drazí farníci,
srdečně vás opět zvu na nedělní bohoslužby. Aktuálně se mše sv. může zúčastnit až 15 lidí.
Zvláště v Čelákovicích na obou mších v 9.30 a 15.30 a v Nehvizdech v 11.00 jsou volné kapacity.
V této složité době Vás také zvu k adoraci nejsvětější svátosti ve farním kostele každou neděli od 10.30 do 12.00. Ztišení a modlitba je jedním z léků pro duši i Svět.

Přeji Vám pěkný den.
Váš otec Sebastian