Komunitní centrum Čelákovice

Na děkanství v Čelákovicích se letos od dubna opět rozeběhly opravy. Po opravě krovu, která byla v loňském roce dokončena, se letos začalo opravovat přízemí.
Opravy provádí firma Rumilton spol. s r.o., která má zkušenosti s opravami památek. Mezi stěžejní práce patří nové podlahy, repase oken, oprava omítek a veškeré nové instalace. Po opravě v prostorách přízemí vznikne min. na 5 let komunitní centrum pro občany našeho města.

Práce jsou financovány z programu Integrovaného Regionálního Operačního Programu (IROP) – MAS Střední Polabí a z vlastních prostředků vlastníka, tedy Římskokatolické farnosti Čelákovice. Celkové náklady na opravu dle smlouvy o dílo činí 4,9 mil. Kč, dotace 3,3 mil. Kč. Zbývající částku nad dotaci jako farnost potřebujeme doplatit. Prosím vás tímto o pomoc – číslo transparentního účtu na opravy je: 15071557/5500
Moc Vám děkujeme za Vaše dary a těšíme se na Vás v novém Komunitním centru.

Fotodokumentace z průběhu oprav je k nahlédnutí zde: http://farnostcelakovice.net/wp-content/uploads/2021/06/Fotodokumentace1.pdf