Informace pro farníky

Drazí farníci,

opět nás zasáhla nová vládní opatření. Tentokrát je povoleno se zúčastnit bohoslužby jen knězi a jedné osobě.

V Čelákovicích se budou konat bohoslužby v pravidelných termínech, v Přerově n/L v sobotu, a to vždy jen pro jednu osobu. Upřednostňuji osobu, která si objednala úmysl mše svaté za své blízké atd.

Do odvolání se tedy nebudou konat bohoslužby v Mochově a v Nehvizdech. Připravujeme streamování (online videopřenos přes Internet) nedělní mše sv. v 9:30 v Čelákovicích. Jakmile se podaří streamování zajistit, budu Vás neprodleně informovat.

Pokud máte zájem o rozhovor v této nelehké a stresující době, nebo o osobní sv. přijímání či zpověď, jsem Vám plně k dispozici. Pro sjednání termínu mě prosím kontaktujte e-mailem nebo telefonicky.

Kdybyste měli zájem o adoraci nejsvětější svátosti, například v neděli od 10:00 do 13:00 hod., nebo po domluvě, rád pro jednotlivce nabízím takovou možnost. 

Bohužel stávající situace má také negativní dopad na finanční situaci farnosti, a to díky výpadku příjmů z nedělních sbírek, ze kterých hradíme provozní poplatky apod. Chci vás touto cestou poprosit o zvážení zasílání darů přímo na účet naší farnosti. Pokud se rozhodnete pro jednorázový dar nebo pravidelný příspěvek, prosím Vás o zasílání na účet číslo: 424463359/0800 s variabilním symbolem 111. Výši darované částky nechám na Vás. Pán Bůh Vám oplať.

V duchu jsem s Vámi a myslím na Vás ve svých modlitbách.

Váš otec Sebastian