Adventní duchovní obnova

v sobotu 11. prosince 2021 v sále v zahradě děkanství v Čelákovicích.
Duchovní obnovu povede o. Dr. Vojtěch Eliáš.

Program
9:30 Mariánská Mše sv., roráty
11:00 – 12:30 Přednáška + diskuze, dotazy
12:30 Oběd na faře
13:30 Společné sdílení ve skupinkách
15:00 Závěr a požehnání